Prawo Rodzinne
W czym mogę pomóc?

prawo Rodzinne

Przedmiotem tego rodzaju spraw są kwestie stosunków osobistych lub majątkowych pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi, ewentualnie dalszymi krewnymi. Kiedy sporu nie da się rozwiązać w sposób ugodowy, konieczne jest skierowanie sprawy na drogę sądową.

W tym zakresie prowadzę sprawy:

  • o rozwód
  • o separację,
  • o unieważnienie małżeństwa,
  • o podział majątku wspólnego małżonków,
  • o alimenty,
  • o kontakty z małoletnim dzieckiem,
  • o ustalenie ojcostwa,
  • o zaprzeczenie ojcostwa,
  • co do władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem.

Chciałbyś Nawiązać Współpracę z Moją Kancelarią?

Dane Kontaktowe

Pozostałe usługi